Поисковый портал КОМПАСС » Новости украинских компаний » Банки » 2018 » Декабрь » 7 » Оновлено рейтинги ПАТ «Кредобанк» на рівні uaAAA

Размещение новостей компаний

Оновлено рейтинги ПАТ «Кредобанк» на рівні uaAAA

Распечатать: Оновлено рейтинги ПАТ «Кредобанк» на рівні uaAAA | Комментировать: Оновлено рейтинги ПАТ «Кредобанк» на рівні uaAAA
5 грудня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про підтвердження рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.
Рейтинг депозитів ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».
Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою.

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2018 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2018 року.

1. Станом на 01.10.2018р. в порівнянні з 01.01.2018р. основні балансові показники Банку продемонстрували різну динаміку зростання. Активи ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшились на 14,53% до 16,386 млрд. грн., кредитний портфель у гривневому еквіваленті виріс на 22,01%: з 7,857 млрд. грн. до 9,586 млрд. грн. Агентство відмічає, що протягом 9 місяців 2018 року суттєвих змін у структурі балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» не відбулось. Проте слід звернути увагу на помітне зростання кредитного портфелю Банку та такої ліквідної статті балансу, як «готівкові кошти та їх еквівал
енти».

2. Норматив регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.10.2018р. становив 1,747 млрд. грн., що значно більше граничного значення Н1, встановленого НБУ, навіть з урахуванням підвищення нормативу до 200 млн. грн. з 11.07.2017 р. Станом на 01.11.2018р. Н1 Банку склав 1,792 млрд. грн. Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» підтримував значний обсяг запасу по нормативу Н1, а поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ймовірність невиконання Банком цього нормативу у 2018 році зводиться до нуля.

Станом на 01.10.2018р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 15,83%, що на 5,83 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ, та на 0,1 п.п. більше ніж середнє значення Н2 по банківській системі. Станом на 01.11.2018 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» становив 16,21%, при середньому показнику по банківській системі в 15,73%. Агентство дає позитивну оцінку консервативній політиці Банку щодо управління регулятивним капіталом.

3. Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2018 по 01.10.2018 показали наступні зміни:
норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився з 29,30% до 31,58%;
норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився з 47,62% до 47,11%;
норматив короткострокової ліквідності (Н6) скоротився з 68,9% до 67,73%.

Незважаючи на деяке зниження нормативів ліквідності, Банк підтримував хороший запас по цих нормативах, які перевищували граничні значення, встановлені НБУ.
Крім того, слід відмітити, що ПАТ «КРЕДОБАНК» на 01.11.2018 року також суворо дотримувався нормативів ліквідності Н4, Н5 та Н6. Станом на 01.11.2018 року норматив миттєвої ліквідності становив 25,16% норматив поточної ліквідності – 50,47%, а норматив короткострокової ліквідності – 67,98%.

4. Аналізуючи дані про доходи Банку (табл. 3), можна зробити висновок, що ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив майже всі статті ключових доходів. Так, за 9 місяців 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року процентний дохід Банку зріс на 20,49%, чистий процентний дохід – на 21,27%, комісійні доходи – на 21,87%.

Також Агентство звертає увагу, що ПАТ «КРЕДОБАНК» дев’ять місяців 2018 року закінчив з прибутком 378,086 млн. грн, що на 19,91% перевищує чистий прибуток за той же період 2017 року.
Таким чином, незважаючи на кризові явища в банківській системі України в 2015-2017 роках, ПАТ «КРЕДОБАНК» за 9 місяців 2018 року на 19,91% збільшив обсяг чистого прибутку, на 21,27% збільшив чистий процентний дохід, підтримував хороший запас за нормативами капіталу та ліквідності Банку. За наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A. та на фоні відмінних результатів роботи Банку, наведені вище фактори підтверджують статус Банку із найвищим кредитним рейтингом за національною шкалою.
-----------------

* Для поиска производителей и дистрибьюторов, экспортеров и импортеров товаров и услуг в Украине и за рубежом - воспользуйтесь базой данных компаний "КОМПАСС Украина". Бесплатная демо-версия на www.demo.kompass.ua.
Служба новостей компании КОМПАСС Украина | Прочитано: 75 |
Справочник предприятий Украины,
стран СНГ и Европы!

Только достоверная информация!
Базы данных компаний Украины,
стран СНГ и Европы!

Электронные и онлайн справочники!

Последние новости компаний по теме

Все новости компаний...
Сайт управляется системой uCoz