Поисковый портал КОМПАСС » Новости украинских компаний » Банки » 2017 » Март » 18 » Підтверджено рейтинги АТ «Комерційний індустріальний банк»

Размещение новостей компаний

Підтверджено рейтинги АТ «Комерційний індустріальний банк»

Распечатать: Підтверджено рейтинги АТ «Комерційний індустріальний банк» | Комментировать: Підтверджено рейтинги АТ «Комерційний індустріальний банк»
14 березня 2017 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено рейтинги АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою:

• Довгостроковий рейтинг АТ «КІБ» за національною шкалою на рівні uaА, прогноз стабільний. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA
характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.
• Рейтинг депозитів АТ «КІБ» на рівні ua2 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг», прогноз стабільний.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КІБ» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2016 року:

1. За 12 місяців 2016 року в структурі статті балансу «кошти клієнтів» АТ «КІБ» переважають кошти фізичних клієнтів. Так, кошти юридичних осіб скоротились на 41,01%: з 73,659 млн. грн. до 43,454 млн. грн., кошти фізичних осіб навпаки зросли на 142,53% до 115,099 млн. грн. Ключові балансові показники Банку за підсумками чотирьох кварталів 2016 року продемонстрували такі темпи приросту:
• активи зросли на 13,62%;
• обсяг кредитів та заборгованості клієнтів знизився на 25,47%;
• зобов'язання збільшились на 25,92%;
• власний капітал зріс на 1,80%.

Додатково Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за 12 місяців 2016 року:
• частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилась на 23,17 п.п. до 44,17%;
• частка коштів в інших банках знизилась до 10,60%;
• частка грошових коштів та еквівалентів знизилась з 7,87% до 4,94%.

Агентство вважає, що такі зміни в структурі активів АТ «КІБ» не несуть в собі загрози для діяльності Банку. Незважаючи на помітний зріст зобов’язань, Банк підтримує коефіцієнт капіталізації на хорошому рівні, що є важливим чинником стабільності в поточних умовах діяльності.

2. Регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) за 12 місяців 2016 року збільшився на 1,48%, що позитивно впливає на достатність Н1. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) виріс на 11,89 п.п. до 63,60%. Таким чином, Банк підтримував дуже високий запас Н2, навіть по відношенню до середнього значення цього нормативу по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно вливає на його кредитний рейтинг. Станом на 01.03.2017 Н1 Банку складав 132,806 млн. грн., а Н2 48,13%. Додатково кредиторам та вкладникам
Банку варто звернути увагу на рішення акціонерів Банку про збільшення статутного капіталу до 200 млн. грн., яке було прийнято 15.08.2016 р. Збільшення статутного капіталу Банку позитивно вплине на розмір Н1 і Н2 Банку та знизить ризик невиконання Банком вимог до статутного капіталу з боку НБУ.

АТ «КІБ» робить конкретні кроки для реалізації планів по докапіталізації. Так, 2 лютого 2017 року НКЦПФР зареєструвала Проспект емісії простих іменних акцій та видала Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. 9 лютого 2017 року в Національному депозитарії України депоновано Тимчасовий глобальний сертифікат акцій нового випуску.

З 13 лютого по 13 квітня 2017 року, відповідно до Проспекту емісії, проходить розміщення акцій нового випуску. Внески в Статутний капітал повинні надійти до закінчення розміщення, тобто до 13 квітня 2017 року. Завершення емісії планується Банком в кінці травня - червні 2017 року.

Нормативи ліквідності АТ «КІБ» станом на 01.01.2017 в порівнянні з 01.01.2016 зазнали наступних змін:
• норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився на 505,72 п.п. і склав 573,78%;
• норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився на 94,06 п.п. – до 200,12%;
• норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 28,42 п.п. і досяг позначки в 148,82%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками чотирьох кварталів 2016 року була різноспрямованою. Також станом на початок першого кварталу 2017 року всі три нормативи ліквідності АТ «КІБ» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями по банківській системі. Станом на 01.03.2017 р. Н4 Банку складав 288,04%, Н5 – 193,20%, Н6 - 123,83%. Всі нормативи ліквідності значно перевищували середні значення по системі, станом на 01.03.2017 Банк був дуже добр
е забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками чотирьох кварталів 2016 року прибуток Банку склав 2,497 млн. грн., що на 81,81% менше аналогічного показника 2015 року. Однією з причин суттєвого зниження прибутку є значний від'ємний результат від операцій з іноземною валютою, а також зростання адміністративних та інших операційних витрат.

Проте Агентство звертає увагу на те, що за 12 місяців 2016 року Банк зміг збільшити НЕТТО-комісійний дохід на 7,496 млн. грн. та не допустив суттєвого зниження чистого процентного доходу. Крім того, у складних економічних умовах чотирьох кварталів 2016 року сам факт прибуткової роботи Банку заслуговує на позитивну оцінку.

Таким чином, на фоні зниження кредитів та заборгованості клієнтів, Банк забезпечив дуже високий запас нормативу адекватності регулятивного капіталу, а також нормативів ліквідності. Банк дуже відповідально віднісся до процесу докапіталізації та заздалегідь почав організацію розміщення акцій нової емісії. Відповідні фактори, на фоні задокументованого бажання акціонерів збільшити статутний капітал Банку, дозволяють Агентству підтвердити рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк».

* Для поиска производителей и дистрибьюторов, экспортеров и импортеров товаров и услуг в Украине и за рубежом - воспользуйтесь базой данных компаний "КОМПАСС Украина". Бесплатная демо-версия на www.demo.kompass.ua.
Служба новостей компании КОМПАСС Украина | Прочитано: 244 |
Справочник предприятий Украины,
стран СНГ и Европы!

Только достоверная информация!
Базы данных компаний Украины,
стран СНГ и Европы!

Электронные и онлайн справочники!

Последние новости компаний по теме

Все новости компаний...
Сайт управляется системой uCoz