Поисковый портал КОМПАСС » Новости украинских компаний » Финансы и страхование » 2017 » Октябрь » 12 » Внесено зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Размещение новостей компаний

Внесено зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Распечатать: Внесено зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» | Комментировать: Внесено зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Інформація, що міститься в цій публікації, призначена лише для загального ознайомлення і не може розглядатися як професійні рекомендації у сфері бухгалтерської звітності, оподаткування чи інших галузях. Із будь-яких конкретних питань слід звертатися до фахівця відповідного напрямку.

5 жовтня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень) (законопроект 4646-д від 16 червня 2017 року).

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, за умови підписання Президентом України та оприлюднення.

Закон встановлює такі нові правила:
► Розширено перелік підприємств, що мають складати фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності («МСФЗ»):

Додатково до публічних акціонерних товариств, банків та страхових компаній складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ тепер мають:
► Великі підприємства1
► Інші фінансові установи, які є більшими за «малі підприємства»2
► Емітенти цінних паперів, що допущені до біржових торгів (що не є публічними акціонерними товариствами, банками та страховими компаніями)
► Підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (газ, нафта, основні руди, вугілля, тощо)3.

Для підприємств, що мають складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, додано вимогу вести бухгалтерський облік відповідно до облікової політики за МСФЗ.

Для складання фінансової звітності за МСФЗ Міністерство фінансів України має затвердити таксономію фінансової звітності (склад статей показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю) та єдиний електронний формат подання такої фінансової звітності.

► Розширено перелік підприємств, що мають оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторськими звітами.

Додатково до публічних акціонерних товариств, емітентів цінних паперів та фінансових установ оприлюднювати консолідовану та окрему фінансові звітності разом з аудиторськими звітами на власній веб-сторінці (у повному обсязі) мають:
► Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства4 – до 1 червня року, що настає за звітним періодом.
► Суб’єкти природних монополій5 на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення – до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.
► Запроваджено вимоги щодо складання та оприлюднення звіту про управління та звіту про платежі на користь держави.
► Підприємствам додатково до обов’язкової фінансової звітності за календарний рік та квартальної фінансової звітності дозволено складати фінансову звітність за інші звітні періоди, а на вимогу користувачів фінансової звітності перераховувати показники в іноземну валюту; а також запроваджено низку інших змін.

Перехідні правила Закону:

► Оприлюднення фінансової звітності:

Норми Закону щодо оприлюднення консолідованої та окремої фінансової звітності у повному обсязі разом з аудиторськими звітами на власній веб-сторінці набирають чинності:
► з 1 січня 2018 року: для суб’єктів природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємств, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.
► з 1 січня 2019 року: для великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів, та середніх підприємств.
_________________________
1 За Законом, великими є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за попередній рік відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
- балансова вартість активів — понад 20 млн. євро (зараз приблизно 630 млн. грн.);
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 млн. євро (зараз приблизно 1 260 млн. грн.);
- середня кількість працівників — понад 250 осіб.
2 Відповідно до закону, малим є підприємство, які не відповідають критеріям для мікро-підприємств та показники якого на дату складання річної фінансової звітності за попередній рік відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
- балансова вартість активів — до 4 млн. євро (зараз приблизно 126 млн. грн.);
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн. євро (зараз приблизно 252 млн. грн.);
- середня кількість працівників — до 50 осіб
3 Перелік корисних копалин загальнодержавного значення наведено у Постанові Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року.
4 За Законом, середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для великих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за попередній рік відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
- балансова вартість активів — понад 4 млн. євро (зараз приблизно 126 млн. грн.);
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 8 млн. євро (приблизно 252 млн. грн.);
- середня кількість працівників — понад 50 осіб.
5 Перелік суб’єктів природних монополій наведено на веб-сайті Антимонопольного Комітету України

* Для поиска производителей и дистрибьюторов, экспортеров и импортеров товаров и услуг в Украине и за рубежом - воспользуйтесь базой данных компаний "КОМПАСС Украина". Бесплатная демо-версия на www.demo.kompass.ua.
Служба новостей компании КОМПАСС Украина | Прочитано: 374 |
Справочник предприятий Украины,
стран СНГ и Европы!

Только достоверная информация!
Базы данных компаний Украины,
стран СНГ и Европы!

Электронные и онлайн справочники!

Последние новости компаний по теме

Все новости компаний...
Сайт управляется системой uCoz