Поисковый портал КОМПАСС » Новости украинских компаний » Конференции, форумы и мероприятия » 2018 » Сентябрь » 23 » Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку

Размещение новостей компаний

Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку

Распечатать: Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку | Комментировать: Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку
Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна запрошує Вас і Ваших колег запрошує вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку" (8-10 листопада 2018 р.), а також опублікувати Ваші статті у фаховому журналі "Часопис соціально-економічної географії", що входить до наукометричних баз Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, Cite Factor, Research Bible, OAJI, ERIH PLUS, DOAJ, знаходиться в процесі обробки у Web of Science. З вимогами до оформлення матеріалів можна ознайомитися за посиланням: http://hgj.univer.kharkov.ua/index.php/uk/pravila-oformlennya-ta-podannya-statej. Статті приймаються виключно англійською мовою.

Кінцевий термін подачі матеріалів конференції та статей у журнал – 1 жовтня 2018 р.

Також пропонуємо ознайомитися з напрямами досліджень нашої кафедри.

Кафедра протягом останніх років займається дослідженнями в області суспільної (соціальної) географії, регіонального розвитку і планування територій, геодемографії і урбаністики, моніторингу соціально-економічного розвитку, оцінки туристично-рекреаційного потенціалу та оптимізації туристично-рекреаційної діяльності тощо.

Серед напрямів роботи кафедри слід виокремити дослідження:

- міграційних процесів в Україні та світі; їх причини та соціально-економічні наслідки, прогнозування та моделювання міграційних процесів. Пошук шляхів регулювання міграції населення, проблеми переселенців, шляхи їх вирішення, особливості адаптації переселенців, їх соціально-економічна захищеність тощо;

- питання планування міського простору, зонування території у відповідності до її функціональних особливостей, шляхи оптимізації інфраструктури міста у відповідності до потреб населення та економіки; визначення можливих шляхів та рекомендацій щодо формування міст як «smart‒city», «creative‒city», «green‒city», «inclusive cities» тощо;

- дослідження туристсько-рекреаційного потенціалу регіону, розвиток різних видів туризму, в тому числі зеленого туризму, сільських туристичних садиб, інфраструктурні зміни на селі;

- територіальна організація сільських територій регіону, проблеми депресивності сільських територій, шляхи вирішення, питання оптимізації сільськогосподарського виробництва регіону на основі розвитку фермерства, залучення інвестицій, обґрунтування зміни спеціалізації сільськогосподарського виробництва, перспективи розвитку фермерства, обґрунтування нових напрямів розвитку, покращення інфраструктури тощо;

- ГІС в освіті та науці, застосування ГІС технологій, робота з засобами ГІС;

- розробка методології суспільної географії.

Наша кафедра брала участь у розробці Стратегії соціально-економічного розвитку Харківського регіону на період до 2020 року, зокрема за напрямками: населення і система розселення регіону, системи освіти і охорони здоров'я, соціальна інфраструктури та соціальна безпека населення, прикордонне співробітництво, сільське господарство і агропромисловий комплекс, туристична привабливість території.

Нами розроблені оригінальні методи:

· просторового аналізу – побудова поверхні взаємодії і просторового впливу соціально-географічних об'єктів (населених пунктів різних рангів, окремих елементів соціальної і виробничої інфраструктури тощо);

· аналізу стану, динаміки і моніторингу розвитку соціально-географічних об'єктів (моделювання траєкторії розвитку, визначення рівня і темпів розвитку, відхилення від оптимальної траєкторії, прогресивних і регресивних фаз розвитку, коригування керуючих рішень);

· багатовимірної класифікації соціально-географічних систем за різними показниками системного розвитку (оцінка еволюційного потенціалу систем, спеціалізації систем, специфічності розвитку).

Зазначені методи апробовані нашими вченими, аспірантами і докторантами у наукових дослідженнях соціального і демографічного розвитку регіонів, інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності територій, транскордонного співробітництва, розвитку старопромислових і депресивних регіонів, сільського господарства і екологічно збалансованого землеробства, туристсько-рекреаційного потенціалу, транспортної системи, системи освіти, охорони здоров'я, релігійної та культурної сфери, геоекологічної ситуації, інфраструктури з використанням ГІС технологій тощо.

Якщо будь-які з перелічених напрямків досліджень або діяльності подібні до ваших, ми будемо раді співпраці.

* Для поиска производителей и дистрибьюторов, экспортеров и импортеров товаров и услуг в Украине и за рубежом - воспользуйтесь базой данных компаний "КОМПАСС Украина". Бесплатная демо-версия на www.demo.kompass.ua.
Служба новостей компании КОМПАСС Украина | Прочитано: 80 |
Справочник предприятий Украины,
стран СНГ и Европы!

Только достоверная информация!
Базы данных компаний Украины,
стран СНГ и Европы!

Электронные и онлайн справочники!

Последние новости компаний по теме

Все новости компаний...
Сайт управляется системой uCoz